“Two minds must want to do what two bodies can.”

Deze bekende uitspraak van Bent Branderup omvat alle aspecten die ik belangrijk vind bij het samenzijn met paarden.

De relatie tussen mens en paard wordt gedefinieerd door de communicatie. Om te communiceren met paarden zijn er twee belangrijke elementen onontbeerlijk. Wij als mensen moeten inzicht krijgen in de lichaamstaal van het paard om te kunnen begrijpen hoe hij zich voelt en wat hij uitdraagt. Daarnaast moeten wij controle krijgen over onze eigen lichaamstaal om zo te kunnen uitdragen wat we graag willen. Hiervoor is het belangrijk dat we ons bewust worden van onze ‘mindset’, de gedachtenpatronen die onze ervaring van de werkelijkheid bepalen en zo onze lichaamstaal beïnvloeden. Als we ons bewust zijn van de bril waardoor we kijken kunnen we waar ze destructief zijn onze gedachtenpatronen ombuigen tot positieve mogelijkheden. Dit is een proces dat nooit ‘af’ is. Het is een groeiproces waar we ons hele leven in kunnen blijven ontwikkelen. De positieve psychologie biedt hierbij een fijn handvat.

Ik gebruik mijn kennis van de psychologie om mijn leerlingen te coachen tot bewuste trainers van hun paard. Ik heb naast mijn psychologie bachelor een master in organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit.

Het begint bij een paard ontmoeten en zoiets simpels als het halster omdoen. In deze handelingen wordt al ontzettend veel informatie uitgewisseld, ook al zijn wij ons daar vaak niet van bewust. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het paard zich op zijn gemak kan voelen bij ons. Hiervoor zijn zachtheid én duidelijkheid nodig, een ingewikkelde combinatie. Wanneer we hiertoe in staat zijn kunnen we verder: buitenritten maken, dressuur rijden, wat je ook maar wilt. Hier in blijft de relatie tussen mens en paard echter altijd prioriteit nummer één. Alles wat we doen moet bijdragen aan een langdurige en plezierige band, waardoor deze band uiteindelijk heel innig en betekenisvol kan worden.

Ik werk vanuit het gedachtegoed van de Paardenmaat en mijn vader Piet Nibbelink.

Om preciezer te worden in het gebruik van lichaamstaal is een groter lichaamsbewustzijn nodig. Dit wordt alleen maar belangrijker wanneer je op het paard gaat zitten. Als een paard een vlieg kan voelen landen, stel je dan voor wat voor een impact een onbalans in jouw lichaam heeft op de balans van het paard. We zullen dus ook met onszelf aan de slag moeten.

Hoe is aan een ieder. De een vindt dit in yoga en de ander in bodywork of een bewegingsleer. Ikzelf gebruik graag Centered Riding en Feldenkrais. Een citaat van Moshe Feldenkrais waar ik me erg in kan vinden is: “als je weet wat je doet, kun je doen wat je wilt”.

Voordat je tot trainen kan overgaan is het noodzakelijk dat het paard in al zijn basisbehoeften wordt voorzien. Denk hierbij aan sociale huisvesting, goede voetverzorging, het juiste voer en als nodig hulp van een dierenarts/chiropractor. Ik werk samen met een aantal professionals die ik van harte aan kan bevelen.

Een paard is niet gemaakt om een mens te dragen. In het natuurlijke evenwicht kan het ruitergewicht een hoop problemen opleveren, doordat deze wordt opgevangen door de voorhand. Doordat de gewrichten in de voorbenen allen scharniergewrichten zijn (gewrichten die maar een kant op kunnen bewegen) kan het paard niet in deze gewrichten veren om het extra gewicht op te vangen. Hierdoor ontstaan vaak problemen, zoals peesproblemen en beschadigingen aan de gewrichten (artrose). De achterbenen van het paard kunnen door de aanwezigheid van het spronggewricht wel buigen, waardoor de achterbenen veel beter geschikt zijn om het extra gewicht te dragen. 

Het de taak van de ruiter om ervoor te zorgen dat het paard zijn lijf goed gebruikt tijdens het rijden zodat het geen schade ondervindt aan onze hobby. In de praktijk betekent dit dat we het natuurlijke evenwicht van het paard moeten ombuigen naar een rijkunstig evenwicht, waarin het paard meer gewicht draagt op de achterhand dan op de voorhand, waardoor de voorbenen ontlast worden. De dressuur voor het paard bestaat uit oefeningen die de achterhand krachtiger en buigzamer maken en het gewicht naar de achterhand verplaatsen.

De Academische Rijkunst volgens Bent Branderup® is een trainingsmethode met logisch opeenvolgende stappen om het paard sterker en soepeler te maken. Het brengt de kennis van de oude meesters samen met inzichten over o.a. biomechanica uit de moderne wetenschap samen tot de rijkunst anno vandaag. Zoals duidelijk mag blijken uit het citaat bovenaan deze pagina beperkt de Academische Rijkunst zich niet tot alleen het fysieke deel. Het omarmt de filosofie waarin paard en mens zich kunnen ontplooien tot centaur. De ‘kunst’ in academische rijkunst is het moment waarop alles samenkomt, waarin twee zielen willen wat twee lichamen kunnen. 

Sinds 2018 ben ik licensed Bent Branderup Trainer®. Ik streef het ideaalbeeld van de academische rijkunst met hart en ziel na en ben toegewijd dit verder te verspreiden.